Vanavond wordt de gemeentebegroting van 2019 vastgesteld

De begroting is al eens beeldvormend en meningsvormend besproken, maar vanavond moet er een besluit genomen worden. De moties en amendementen stromen op het laatste moment nog binnen. Terwijl de begroting een vertaalslag is van de kaders die de gemeenteraad al eerder heeft vastgesteld en eigenlijk alleen daarop nog gecontroleerd hoeft te worden. Voor de nieuwe amendementen en moties is geen tijd om deze goed op consequenties te beoordelen.
Er wordt ook een motie ‘vreemd aan de orde van de dag ingediend, door o.a. ZW14. Die gaat over steun geven aan het kinderpardon. Zie de bijlage.Motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-GL-D66-ZW14-PvdA-Kinderpardon

Bekijk de stukken op  https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/56790d5a-f888-4b19-a397-3fbdee2e88e6

en natuurlijk bent u welkom in de raadszaal!

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

De toekomst van de rioolwaterzuivering: centraal of decentraal?

Voor het zuiveren van uw afvalwater (plas, poep, waswater) betaalt u aan het waterschap zogenaamde Zuiveringsheffing. Op dit moment wordt dit op centrale punten in de regio gezuiverd in zogenaamde Riool Water Zuiverings Installaties (RWZI). Er zijn echter ontwikkelingen om juist decentraal te gaan zuiveren. Maar is dat echt haalbaar? En zijn dan de waardevolle stoffen die in het afvalwater zitten nog terug te winnen? Op initiatief van het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel wordt een speciale bijeenkomst georganiseerd om de mogelijke scenario’s met deskundigen door te nemen. Ook niet-bestuurders zijn welkom! Wel even aanmelden. Het is op 24 oktober ‘s middags in Boxtel.Uitnodiging voor 24 oktober over de toekomst van de zuivering

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Reactie op Rioned’s matrix met klimaatadaptieve maatregelen

Welke maatregel werkt het beste bij droogtebestrijding, hittestress of wateroverlast?
Rioned heeft een matrix gemaakt met een aantal maatregelen en de beoordeling van de effectiviteit ervan.
Bekijk hier de matrix en lees mijn reactie erop.
Tot 31 augustus 2018 kunt u ook een reactie insturen naar Rioned.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reageren uitgeschakeld

Regenwater parkeren in je tuin, zo doe je dat!

Afgelopen weken is regelmatig bericht in de media over de gevolgen van de langdurige hitte en droogte: er zit veel te weinig water in de Tongelreep en de Dommel, vissen, planten en bomen gaan dood en de landbouw en natuur hebben het moeilijk. De verwachting is dat dit extreme weer in de toekomst vaker voorkomt. Periodes van hevige regenbuien met veel wateroverlast, worden afgewisseld met periodes van grote hitte en droogte.

In onze gemeente is het niet mogelijk om zomaar water van elders aan te voeren, zoals in het westen van het land het geval is. Daar ziet alles er tot nog toe groen uit! Hier kunnen wij alleen regenwater zoveel mogelijk in onze ondergrond ‘parkeren’ voor als dat nodig is in droge periodes. Een deel van dat grondwater zal ook dienen als broodnodige voeding voor onze beken

Met oude stukken regepijp en tape hebben we bijgevoegde provisorische constructie gemaakt om -mocht het gaan regenen- al het water direct op het gras te laten uitkomen….

IMG_1671 NB. het lukt mij niet om de foto rechtop te zetten, wie helpt mij?

Lees hier onze informatieflyer over hoe je regenwater kunt parkeren in je eigen tuin. Met de zoekterm ‘regenwater’ vindt u meer achtergrondinformatie over ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer

Op de website van het waterschap www.dommel.nl staat actuele informatie over o.a. de droogte.
De ontwikkeling van grondwaterstanden en peil van de beken staat op http://kaartverhaalwateroverlast.dommel.nl/.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Raad van State keurt PIP van Westparallel goed!

Anderhalf jaar later dan gehoopt en verwacht is die er dan toch:
Vandaag 13 juni 2018 maakte de Raad van State bekend dat ze onherroepelijk goedkeuring verleent aan het Provinciale Inpassings Plan (PIP) van de Westparallel. Deze nieuwe weg moet de huidige N69 gaan vervangen die dwars door de dorpskernen van Valkenswaard en Waalre loopt en veel sluipverkeer veroorzaakt. We zijn weer een belangrijke stap verder!

Lees ook: http://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/nieuwe-n69/item/pip-n69

Uit het betoog van Nan Zevenhek bij haar afscheid van de gemeenteraad van Waalre op 8 november 2016:
Ik hoop en verwacht ook dat de Raad van State binnenkort een positieve uitspraak doet over de N69, de nieuw aan te leggen Westparallel. Deze zorgt ervoor dat de doorgaande wegen in Waalre (de huidige N69 en de Traverse) weer beter leefbaar zijn, met minder gezondheidsrisico’s, met rustig rijdend verkeer etc. Jarenlang samenwerken van raadsleden, wethouders, statenleden, waterschappers, boeren, natuurorganisaties etc. ligt hieraan ten grondslag. Echt netwerken dus. Ik ben trots op de bijdrage die ik daar aan heb mogen leveren. Voor mij was het doorgaand verkeer door ons mooie dorp dé reden om 16 jaar geleden de politiek in te gaan.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld