Integriteit kandidaten gemeenteraadsverkiezingen

De laatste tijd zijn er artikelen in de media verschenen over het gevaar van verstrengeling van de onderwereld met de bovenwereld door pogingen zich een plaats te verwerven in het openbaar bestuur.
Kritisch kijken naar nieuwe kandidaten voor de lijst is dan ook van belang. ZW14 heeft met haar vaste kern (Gerard Lammers, Bert Links, Maria van der Sar, Joost Teeuwen en Nan Zevenhek) kritisch gekeken naar mogelijke nieuwkomers op de lijst.

Met alle nieuwkomers hebben we op een of andere manier een langdurige relatie,  en met hun eigen achterban in de Waalrese gemeenschap zijn het geen onbekenden. Deze benadering geeft ons vertrouwen dat er goede keuzes gemaakt zijn. Een Verklaring Omtrent Gedrag  ( VOG) is voor ons dan ook geen standaard werkwijze en geeft overigens geen garantie voor een onbezoedeld blazoen. Daarvan zijn voldoende voorbeelden bekend.
ZW14 heeft alle vertrouwen in de integriteit van haar kandidaten op haar kieslijst.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Kijk gewoon eens welke mensen uw gemeente willen besturen

In de Trouw van zaterdag 17 februari j.l. stond een opinie, die ZW14 graag met u wil delen:
https://www.trouw.nl/opinie/stem-lokaal-niet-voor-of-tegen-rutte-pechtold-of-wilders~ad3dcc25/ 
Dit sluit aan bij onze visie: Mensen maken het verschil
Verkiezingsbeloftes kunnen nog zo mooi zijn, maar kunt u controleren wat er van terecht is gekomen? Wat is de waarde van een verkiezingsprogramma? 80% van de verkiezingsprogramma’s zijn vaak hetzelfde en 80% van de besluiten die de gemeenteraad neemt staat in geen enkel verkiezingsprogramma genoemd. Dan is het dus belangrijk dat er mensen in de gemeenteraad zitten die kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, die openstaan voor andere meningen en zelfstandig informatie kunnen vergaren. En dat de wethouders zich niet alleen zich richten op de coalitiepartijen, maar ook respect tonen en openstaan voor de volksvertegenwoordigers van de oppositiepartijen. Dat is pas democratisch. Dat is ook onderdeel van het nemen van verantwoordelijkheid. Kijk daarom verder dan mooie verkiezingsprogramma’s en mooie woorden, kijk naar de mensen die het verschil moeten maken.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Voorbereidingen campagne met veel handwerk

Een leuke tijd is het altijd: campagne voor de verkiezingen. Bij ZW14 is dit de eindspurt van 4 jaar politiek actief zijn. Met ingezonden stukken over velerlei onderwerpen, persberichten, meedenkavonden, vele bakskes koffie en persoonlijke contacten.
Bijgevoegd de foto’s van het voorbereiden van de campagne… echt handwerk dus.

Binnenkort hopen we ook u persoonlijk een flyer te overhandigen, maar vooral met u in gesprek te gaan en te inspireren om de komende jaren met ons mee te denken.
Want MENSEN MAKEN HET VERSCHIL !

Handwerk voor de campagne van ZW14

Handwerk voor de campagne van ZW14

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Het Klooster: het college zou het zo weer doen

Op 6 februari heeft het College in de raadsvergadering de vragen beantwoord van ZW14 over Het Klooster (Het Klooster aanvullende vragen en begeleidende brief 20180205).. Kernpunt was en is dat er een contract is afgesloten met een BV die geen financiele middelen had. Terwijl de indruk naar de gemeenteraad is gewekt dat Lumens borg stond.
De gemeenteraad was hierover (de wijziging van contractpartner naar een lege BV) niet geïnformeerd, laat staan geraadpleegd. Vreemd dat geen van de andere fracties ZW14 bijviel in haar vragen aan het College. Wilt u weten wat de antwoorden waren, luister dan naar agendapunt 3 van de geluidsband, waarbij de heer Gerard Lammers (ZW14) de vragen stelt aan de burgemeester:  https://waalre.raadsinformatie.nl/vergadering/469151/Raadsvergadering%2006-02-2018

Het is goed dat de burgemeester aangeeft gesprekken met Lumens toch weer op te starten. Jammer dat niemand namens het College aanwezig was bij de Carnavalsstunt van de Hoge Raad van de Keien voor behoud van Het Klooster.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Politiek is niet leuk

Algemeen is bekend dat door kennis van meer mensen te gebruiken besluiten beter worden. ZW14 heeft ook bij het besluit over de afvalfiets, zelf onderzoek gedaan. Zie elders op deze website. Triest dat dan zogenaamd democratische partijen, twitteren dat  ‘een paar tegenstanders  wel holle frasen hadden maar niet op de echte inhoud zijn ingegaan”
De tweet is een ‘kleine daad’, maar het zegt helaas meer dan 1000 mooie woorden.
Het getuigt niet echt van respect voor collega’s in de raad.
ZW14 zal op dit soort ‘holle tweets’ niet via twitter ingaan. Dat is niet leuk voor u en niet goed voor de politiek. We hopen dat u onze website weet te vinden en zich zelf een mening vormt over de wijze waarop wij proberen de besluiten in Waalre te verbeteren.
ZW14 wil graag de bestuurscultuur vernieuwen en is daar niet bang voor. Lees bijvoorbeeld onze ideeen voor een wethouder namens meer fracties. Wij hopen dat daardoor politiek wel leuk wordt!

Wat in ieder geval nu al heel leuk was, was de Carnavalsstunt van de Hoge Raad AWC de Keien voor #HetKlooster vanmorgen (zie tweets van @nan7hek hierover…). Dat en de mensen die dit organiseren, motiveren ZW14 in ieder geval om onze stinkende best te doen voor een mooie verkiezingsuitslag en een goed bestuur in Waalre.

Naschrift: Wie de schoen past trekt hem aan…. Deze keer duurde het iets langer voor er een reactie kwam via twitter. Helaas weer met een leugen er in.
Hierbij de link naar de geluidsband van de vergadering. Luistert u zelf eens naar hetgeen door de heer Bert Links  van ZW14 bij agendapunt 8 wordt ingebracht en hoe coalitiepartijen daar op reageren, of juist helemaal niet. Let op het woord ‘hetze’.
https://waalre.raadsinformatie.nl/vergadering/469151

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld