Maak wethouders VOOR de verkiezingen al bekend!

Zorg dat gemeentes kunnen experimenteren met bijvoorbeeld 150 willekeurig gelote burgers die driemaal per jaar bij elkaar komen. Dat is volgens Trouw het advies van raadsleden, lokale bestuurders en wetenschappers  voor verbetering van de traditionele gemeenteraad:  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4402448/2016/10/26/Oude-traditionele-gemeenteraad-moet-op-de-helling.dhtml op 26 oktober 2016.

Als ‘ervaringsdeskundige’ (ik ben bijna 15 jaar lid van de gemeenteraad), denk ik dat dan wethouders, ambtenaren en actiegroepen nog meer macht krijgen. Langlopende dossiers, zoals in Waalre de N69 en het snelfietspad, zullen dan gedomineerd worden door actiegroepen, waarin mensen langdurig actief kunnen zijn.
ZW14 stelt als alternatief voor om VOOR DE VERKIEZINGEN de wethouders bekend te maken die namens politieke partijen de gemeente mogen besturen. Bij voorkeur namens meerdere partijen. Waarbij via een gezamenlijk selectieproces een kandidaat wordt geselecteerd, die in het jaar voor de verkiezingen meedraait bij de bijeenkomsten met burgers ter voorbereiding van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Dan weet de potentiële wethouder (m/v) gelijk meer van de voor/tegenargumenten en wat er leeft. En de burger heeft meer te kiezen … Dit experiment kan direct beginnen! Lees meer en geef uw reactie!

Nan Zevenhek

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wel relevant voor inwoners: de ontwikkelingen rond de N69!

Op 13 september 2016 was er een speciale raadsinformatieavond over de stand van zaken rond de N69, inclusief ideeen voor de herinrichting. Diezelfde avond was er uitleg over plannen voor natuurontwikkeling etc. rond De Hogt. De presentatie kunt u vinden op de website bij de gemeente. Het is even zoeken, maar ze staan bij het kopje ‘Agendadocumenten’!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Niet voor inwoners relevant

Onze vragen over het mogelijke AZC werden voor een deel niet beoordeeld als ‘voor inwoners relevant’. Daarom zouden de vragen en antwoorden niet toegevoegd zijn aan de Q&A pagina over vluchtelingen in Waalre …. Dat staat in de antwoordbrief van het College n.a.v. ons onderzoek (lees meer) over de (on)volledigheid van de verslaglegging over dit ons inziens toch wel voor inwoners relevante onderwerp. Zie de website van de gemeente.

Op dit moment (27 september 2016) kan ik helemaal niets meer terugvinden over het onderwerp Vluchtelingen. De speciale pagina’s lijken verdwenen van de website? Of kunt u mij helpen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vraag over pachtgronden

De controlerende taak is een belangrijke taak van volksvertegenwoordigers.
N.a.v. een bezoek aan een van de boeren in ons mooie buitengebied, heb ik uitgezocht wat er over pachtgronden en pachtgelden bij de gemeenteraad bekend was. In de Jaarrekening stond vrijwel niets. Op de website van de gemeente ook niet. En dat terwijl niet-verpachte gemeentelijke gronden tot inkomstenderving leidt. Waardoor er minder geld beschikbaar is voor verenigingen, goede bestrating, goede verslaglegging etc.
Op 10 augustus 2016 heeft ZW14 daarom hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders van Waalre. Lees de vragen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Binnenkort onze buurtbrieven op deze website: actie uitgevoerd

ZW14 heeft al een aantal keer brieven in verschillende buurten verspreid over onderwerpen die in de buurt speelden. Binnenkort kunt u deze brieven ook lezen op deze website. Dit bericht is voor mij een reminder om ze te plaatsen…. en anders kunt u mij er op aanspreken.

*** vanaf vandaag 12 augustus 2016 kunt u de Buurtbrieven hier lezen ****

Verder wensen wij u een goede zomer toe. Namens ZW14, Nan Zevenhek

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen