Behoud ons Raadhuis uit 1929

De gemeenteraad heeft met een ruime meerderheid op 25 februari 2014 gekozen voor een Bestuurs- en Cultuurcentrum op de plaats van het huidige Hazzo in de Voldijn. Dat betekent slopen van het door velen als onaantrekkelijk ervaren zalencentrum (dus de sporthal blijft staan) en ontwerpen en bouwen van een mooi nieuw multifunctioneel gebouw. Er wordt nog een nieuwe naam voor gezocht!
Burgers, bestuurders en ambtenaren zullen elkaar in het nieuwe huis van de gemeenschap als vanzelf ontmoeten. Met deze keuze blijft er ook een wijkcentrum in de Voldijn, belangrijk voor de uitvoering van de verschillende zorgwetten die we als gemeente lokaal moeten gaan uitvoeren.
Door deze keuze komt de locatie van de Koningin Julianalaan vrij voor bijvoorbeeld woningbouw door een particulier. Lijsttrekker Nan Zevenhek van ZW14 heeft in 2013 voorkomen dat het oude monumentale Raadhuis uit 1929 gesloopt zou worden. Nu zet ze in op herstel in een of andere vorm van het historische pand, waar zoveel mooie herinneringen liggen.
Particuliere initiatiefnemers kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op subsidie bij de provincie voor herstel van erfgoed. Lees bijvoorbeeld over de ‘Erfgoedfabriek’ van de Provincie Brabant en het Rapport Toekomst voor het Raadhuis Aalst-Waalre dat Zevenhek heeft geschreven samen met de heer Rutten van AWB en hun presentatie over Toekomst Sloop of Hoop voor het Raadhuis aan de gemeenteraad.
Als de gemeente zelf op de Koningin Julianalaan was gaan bouwen zou het Raadhuis uit 1929 vrijwel zeker verloren gaan, omdat daarvoor het geld ontbrak en er geen subsidiemogelijkheden zijn.

Begin 2013 was een meerderheid van de gemeenteraad nog voor sloop van het Raadhuis uit 1929 en herbouw van het gemeentekantoor op de locatie Koningin Julianalaan. Mede actieve burgers van de werkgroep Gemeenschapshuizen is de zoektocht van locaties verbreed. Er is bewust gekeken naar gebouwen in Waalre die reeds in bezit zijn van de gemeente en die onderbezet zijn (en dus de burger onnodig veel geld kosten). Gecombineerd met de wens dat burgers, bestuurders en ambtenaren elkaar meer ontmoeten in een Bestuurs- en Cultuurcentrum heeft dit geleid tot deze keuze.

De terechte emoties over de oude locaties moeten erkend worden en vertaald in daden. Zelfstandig Waalre 2014 betreurt het dat bij de raadpleging er onvolledige informatie was over de kosten en effecten (lees de vragen die hierover aan het College gesteld zijn). De nieuwe gemeenteraad zal een beslissing moeten nemen over de toekomst van het Raadhuis uit 1929: Zelfstandig Waalre 2014 wil dat het Raadhuis weer een centrale plek gaat invullen tussen het oorspronkelijke Aalst en Waalre. En voor een deel van de tijd ook beschikbaar is als trouwlocatie of bijvoorbeeld voor ceremoniële activiteiten.

De keuze waar mijn dochter gaat trouwen in 2016 wordt dan nog moeilijk!

Wordt vervolgd!