Dromen werkelijkheid maken

*** De inbreng van ZW14 op de kadernota. De kadernota schetst a.h.w. de grove lijnen voor de begroting van 2016, die in november 2015 vastgesteld zal worden. Wij vinden de begroting veel te weinig visie hebben. Waalre heeft meer nodig dan een sluitende begroting!

Dromen werkelijkheid maken
Een droom over het monumentale Raadhuis Aalst-Waalre.
Velen zeggen direct ’herbouw  kost veel geld’. Maar wat is de meerwaarde en hoe kunnen we die vergroten? Dát is de politieke afweging.  Door een dieptepunt om te zetten in iets positiefs en kansen te creëren.

Zomaar wat dromen
Bijvoorbeeld over kansen voor jongeren om een ambacht te leren bij behoud en herstel van onderdelen. Of experimenteren met nieuwe technieken om verloren gegane stukken na te maken. Of creatieve en succesvolle YouTube-filmpjes over het proces en de resultaten. Of kansen voor betrokken inwoners en ondernemers, door in samenwerking met scholen in de buurt en de Provincie een uniek project te realiseren.

Yes daar wil ik naar toe
Van Groningen tot Maastricht weet men dat ons gemeentehuis door een moedwillige actie verwoest is. In vele kranten heeft het nieuws gestaan en journalisten houden bij wat Waalre gaat doen met  het voormalige Raadhuis Aalst-Waalre. Onze droom is dat Waalre het lef heeft om in een spannend proces, het in een of andere vorm te herbouwen. Waarbij men naast vertegenwoordigers van 100 organisaties van Waalre ook 100 via loting geselecteerde inwoners vraagt (zogenaamde W100) om te stemmen over onderdelen van het project  en natuurlijk de gemeenteraad… Een democratisch experiment dat de kracht van Waalre toont.

De Raadhuislijn
Dankzij de bekendheid van het Raadhuis en toeristische arrangementen eromheen, kunnen we de verschraling van het openbaar vervoer in Waalre terugdringen en  is er een frequente busverbinding met Eindhoven, ook in de weekends. Trendy magazines noemen Waalre als dé locatie voor je huwelijk. Lokale winkels en horeca varen er wel bij.

Bestuurlijk kader met lef
Wilt u meer dan een debat over een sluitende begroting en dromen over een mooi en leefbaar Waalre wèl werkelijkheid maken? Wilt u ook het nieuw te bouwen gemeentehuis/MFC een meerwaarde meegeven, meer dan de gemiddelde nieuwbouw? Wilt u tegemoet komen aan de verwachtingen van vele inwoners die een substantieel deel van het Raadhuis Aalst-Waalre willen behouden? Blijf dan niet aan de kant staan. Zorg dat u het nieuwe kader vormt in het politieke bedrijf van Waalre!

Nan Zevenhek & Gerard Lammers, Zelfstandig Waalre 2014