Kandidaten

Onze kandidaten in 2018:

ZW14 meldt met trots dat op haar kieslijst 13 mensen staan die hetzij verkiesbaar zijn, hetzij -als een soort Comité van Aanbeveling- hun speciale steun willen betuigen aan de verkiesbare kandidaten. Iedereen denkt mee over items voor het verkiezingsprogramma.

Nieuwe kandidaten waar ZW14 veel van verwacht zijn Ad Dams, Hedwig Kolen en Hessel Ruijgh. Binnenkort volgt er meer info.

Maria van de Sar, Nan Zevenhek en Hans Witvoet zullen de nieuwe fractie met raad en daad bijstaan.

Onze kandidaten uit 2014:
Hun achtergrond.
Hoe u ze kunt bereiken.
en andere info