Onze besteding fractiebudget 2015

Uiterlijk 1 februari 2016 moesten de fracties van de gemeenteraad van Waalre bij de griffier hun verantwoording van de besteding van het fractiebudget 2015 indienen.

ZW14 heeft dit afgelopen woensdag ingediend bij de griffier. Het bestond uit een Excel-sheet met een overzicht van alle bestedingen (zie deze bijlage) en bewijsstukken van de bestedingen zelf. Bijvoorbeeld advertenties, flyers die ontwikkeld zijn, of artikelen in De Schakel die gepubliceerd zijn. ZW14 doet veel zelf, maar huurt ook mensen in.
De griffier zal beoordelen of de kosten ook terecht gedeclareerd zijn bij het fractiebudget (lees meer).

Wilt u inzage hebben in de hardcopy bewijsstukken van ZW14: neem dan contact op met Nan Zevenhek. Bij de griffier liggen ook de verantwoordingsstukken van de andere fracties.

Bijlage: Verantwoording besteding budget fractieondersteuning ZW14 in 2015