Mooi weer spelen in de raad van Waalre

Al weken geleden heeft fractievoorzitter Gerard Lammers van ZW14 gesproken met de wethouder van D66 verantwoordelijk voor ouderenbeleid, over een expertisecentrum voor ouderen. Aanleiding was de mogelijke sloop van ‘t Hazzo, waar veel mensen grote moeite mee hebben en de noodzaak om meer in te spelen op de vergrijzing.

Afgelopen dinsdag had Gerard, mede namens GL en AWB een initiatiefvoorstel hiervoor ingediend met behoud van ‘t Hazzo en een expertisecentrum voor ouderen. Helaas geen enkele ondersteunende reactie van coalitiepartijen op dit idee. Ook  D66 wethouder, verantwoordelijk voor ouderenbeleid,  reageerde totaal niet, zelfs niet over het onderdeel expertisecentrum voor ouderen.  Uiteraard werd het initiatiefvoorstel van ZW14 afgestemd. Zie bijgevoegd het voorstel:
Brief-RIB-Bijlage-initiatiefvoorstel Hazzo met expertisecentrum voor ouderen

En dan dient D66 op dezelfde vergadering met droge ogen gewoon een motie (een idee!) in voor een expertisecentrum voor ouderen, maar dan niet gebonden aan een bepaalde locatie. Zonder enige referentie naar het idee van ZW14…. Niet erg consequent en het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hoe heet dat ook al weer als je met ideeën van anderen mooi weer speelt?

Naschrift 1: binnen 1 minuut na plaatsing van een tweet over dit bericht, een reactie van D66: er zou in de motie verwezen zijn naar ons initiatiefvoorstel. Maar in de motie van D66 wordt ZW14 helemaal niet genoemd, alleen maar ‘het initiatiefvoorstel’ wordt genoemd. Dus zonder titel, indieners etc. Misschien is het wel gezegd, maar de verslagen van de gemeenteraad van Waalre bevatten alleen het besluit en verder niets. Of gaat D66 dit nog corrigeren en breed uitdragen op hun website en via twitter?

Naschrift 2:  inmiddels heeft de verantwoordelijk wethouder in een Tweet aangegeven dat ‘De motie van d66 Waalre bestond uit het ‘verstandige’ deel van het voorstel van ZW14. In mijn eerste reactie als portefeuillehouder heb ik gerefereerd aan een gesprek met de seniorenraad waarin gevraagd was om een ‘consultatie-bureau voor ouderen. Hazzo werd daarbij niet genoemd. Wél de combi met bijv huisartsenpraktijk. Om dat deel van het initiatief te behouden was de motie mij welkom. En de ouderen waar dit initiatief voor bedoeld is, waarschijnlijk ook.’
Jammer dat de betreffende wethouder dit ‘verstandige deel’ en haar gesprek met de seniorenraad niet gerefereerd heeft bij de openbare bespreking van het initiatiefvoorstel van ZW14, GL en AWB in de gemeenteraad. Dan was een gezamenlijke motie met erkenning van degenen die met het idee gekomen waren voor een ouderenexpertise centrum, misschien wel mogelijk geweest. Wie had het ook al weer over ‘halve waarheid’ en ‘liegen’?
Beluister de audioband van de openbare vergadering, agendapunt 9:  https://waalre.raadsinformatie.nl/vergadering/469151

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Geef buurtverenigingen een rol in de coordinatie van ophalen tuinafval

De korven voor tuinafval kosten 68.000 Euro per jaar. De verwachting is dat dit nog verder gaat toenemen. Uit de praktijk blijkt dat veel inwoners van omliggende gemeentes en tuiniersbedrijven hun tuinafval hier komen brengen, omdat ze anders moeten betalen voor het afvoeren van het groen. Nu betaalt Waalre de groeiende rekening.
Er zijn buurten in Waalre die het anders regelen: zij spreken met de buurt een weekend af dat al het groen op een grote berg wordt gestort en de maandag erop wordt het groen direct door de gemeente opgehaald.
Is het een idee om meer buurtverenigingen een rol te laten spelen in de coördinatie van het ophalen van tuinafval. Dan zijn er in Waalre dus geen vaste stortplekken meer voor de buurgemeentes.
Omdat dit tot geldbesparing leidt, zouden de buurtvereniging een x bedrag moeten krijgen, waarmee ze een tweede buurtactiviteit kunnen organiseren. Goed voor de sociale cohesie in de buurt
En in combinatie met een openstelling van de gemeentewerf voor tuinafval, zijn er toch voldoende afzetmogelijkheden voor het tuinafval, maar dan alleen voor de inwoners van Waalre, waar het ook voor bedoeld is.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Ook openbaar toilet op Den Hof en winkelcentrum De Bus nodig

Al een jaar geleden heeft ZW14 contact opgenomen met de gemeente over de bereidheid van ondernemers op de winkelcentra om in hun zaak een toilet openbaar beschikbaar te stellen. Zoals in Valkenswaard en Veldhoven al lang geregeld is.
Helaas heeft de gemeente tot nu toe er geen actie op ondernomen. Er moet zeker eerst gewacht worden op een ‘voorstel’ van de coalitie?

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Kieslijst ZW14 is ingediend en goedgekeurd: mensen maken het verschil

Controleren kieslijst ZW14

Controleren kieslijst ZW14

Vanochtend de kieslijst van ZW14 definitief ingediend bij de gemeente: zoals verwacht is deze goedgekeurd, maar het is toch altijd spannend. Veel nieuwe mensen steunen ZW14. Samen met uw stem maken we het verschil!

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Te gek voor woorden

Nader onderzoek van ZW14 naar de contracten en afspraken met Lumens laat zien dat de gemeente Waalre met een vrijwel lege BV met slechts 5000 Euro in kas een contract is aangegaan. Terwijl de indruk werd gewekt dat de huurder Lumens was.
Als mijn zoon een kleine woning van een woningcorporatie wil huren van 750 Euro per maand, moet hij kunnen aantonen dat hij kredietwaardig qua inkomsten is of een veelvoud van de huurverplichting op de bank hebben staan (meer dan 30.000 E)…. Bij Het Klooster gaat het om pakweg 140.000 Euro huur per jaar!
ZW14 bereidt nieuwe vragen voor.

Lees ook onze eerder gestelde vragen ‘Heeft het College bij Het Klooster wel juist gehandeld?’ en het Brief-4410-Beantwoording-art-39-ZW14-Het-Klooster met de antwoorden van het College.
Lees onze nieuwe vragen n.a.v. de antwoorden en eigen onderzoek.Het Klooster aanvullende vragen en begeleidende brief 20180205

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld