De gekozen wethouder

Heeft u wel eens gedacht om actief te worden in het gemeentebestuur van Waalre? Maar weet u niet voor welke politieke partij en weet u niet of de gemeenteraad iets voor u is. Lees dan onze suggestie over de Gekozen Wethouder eens. Waarbij kiezers weten welke wethouder bij welke fracties horen en ruim voor de verkiezingen als zijn/haar zorgen en ideeen kan delen. Dat is ook bestuurlijke vernieuwing!

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Behoud de lokale kracht

Herindeling klinkt heel gemakkelijk. Maar bewoners van bijvoorbeeld Leende ondervinden wat dat betekent: Er wordt niet geluisterd naar wat de inwoners van Leende (nu samenwerkend in ‘Collectief Leende‘) vinden van het door het College B&W (van Heeze-Leende samengesteld uit CDA-VVD-PvdA) voorgestelde Multifunctionele Centrum. De afstand tot de burgers (stemgerechtigden) is te groot om de pijn te voelen van verkeerde besluiten. Hopelijk zijn de landelijke politieke partijen wel gevoelig voor het effect van hun geloofwaardigheid bij de landelijke verkiezingen.

Gebruik de lokale kracht voor betere besluiten
Zelf denk ik dat mede doordat er meedere gemeentes met tegengestelde belangen DIRECT betrokken waren bij het mogelijke nieuwe N69 tracé (de Westparallel), dat er veel intensiever gezocht is naar mogelijke oplossingen en alternatieven, compenserende maatregelen etc.. Stel dat Eindhoven daar in zijn eentje over had mogen beslissen. Gelukkig niet. Uiteraard duurt het proces langer, maar het resultaat is veel beter. Mede dankzij  de wethouders die direct verantwoording af moesten leggen aan de kiezers in hun gemeente.
Dat is de lokale kracht in combinatie met een intensieve samenwerking.
Krachtig lokaal bestuur in regionaal verband.

Daarnaast blijkt ‘Groter’ niet efficiënter of goedkoper te zijn. Bijgevoegd een link naar de effecten van gemeentelijke herindeling op bijv. de kosten in het tijdschrift Binnenlands Bestuur.
http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/bezuinigen-door-gemeentelijke-herindeling-is.126063.lynkx

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Yes we can!

Een van de voorstellen uit het Rapport  ‘Sloop of Hoop’ van het Raadhuis Aalst-Waalre was op zoek te gaan naar subsidie bij de Provincie voor behoud van dit karakteristieke monument. Dankzij vele burgers kwam er bij de politiek draagvlak voor opname van de restanten van het authentieke raadhuis in het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Bij het bezoek van de Commissaris van de Koning Wim van de Donk in 2016, heeft ZW14 het bovenstaande rapport overhandigd en het fotoboek met herinneringen aan het oude raadhuis… En in februari 2016 heeft Lokaal Brabant actie gevoerd voor subsidie van de Provincie van de herstelwerkzaamheden.
En nu: de Provincie is bereid Waalre met meer dan 3 ton te ondersteunen vanwege de extra kosten door behoud van het Raadhuis! Super. Dankzij u allen.
Dromen werkelijkheid maken is een van mijn drijfveren in de politiek geweest. Yes we can!
Nan Zevenhek, 13 januari 2017.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Wie wat bewaart heeft wat

Burgers kunnen moeilijk de uitspraken van politieke partijen in Waalre controleren.
Voor bijvoorbeeld de stukken van voor 2016 moet u naar een Archiefwebsite. En daar blijken documenten niet geopend te kunnen worden.
Maar wie wat bewaart heeft wat. Ik heb heeeeel veel documentatie over het Raadhuis Aalst-Waalre. Laat daar nou net een origineel persbericht in zitten van 13 februari 2013 waarin de sloop wordt aangekondigd van het oude Raadhuis met o.a. de tekst ‘heeft het college voorgelegd aan en besproken met de gemeenteraad.’ Dat was een besloten bijeenkomst op 29 januari 2013, waar dus helemaal niets van terug te vinden is!

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Een heel goed 2017 toegewenst!

ZW14 wenst u een goed 2017 toe! Lees onze terugblik op 2016 en over onze plannen voor dit nieuwe jaar. Graag tot ziens!
Nan Zevenhek   Partijvoorzitter ZW14

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld