Sponsors van ZW14

Het oprichten van een nieuwe politieke partij kost veel geld. O.a. notariskosten voor het oprichten van een vereniging, een vereiste voor registratie als politieke partij op de kieslijst.
Daarnaast natuurlijk materiaal voor de campagne. Er is niet zoals bij bestaande partijen voor gespaard, of door leden donaties gedaan.
De raadsleden van Zelfstandig Waalre 2014 zijn ZELF de hoofdsponsor van ZW14.

Afgesproken is dat degenen die raadslid cq. Wethouder worden, de gemaakte kosten voor de campagne onderling verdelen.
Inmiddels is wel de ANBI status toegezegd, zodat de vereniging een Algemeen Nut Beogende Instelling is. U kunt dus giften aan ZW14 aftrekken van de belasting. Voor bedragen boven de 1000 Euro moet wettelijk de sponsor openbaar gemaakt worden. Met een gift van 999,99 Euro zijn we natuurlijk ook heel blij.

Het rekeningnummer is: NL05 RABO 03011845 77 tnv. J. Zevenhek fractie ZW14

Met giften in natura, bijvoorbeeld organiseren van een bijeenkomst, meedenken over nieuwe onderwerpen, meedenken met de fractie zijn we ook heel blij!
Gekozen raadsleden zitten zonder last en ruggespraak in de gemeenteraad. Er staat geen tegenprestatie tegenover uw gift, behalve dat de gekozen raadsleden heel hard hun best doen voor het algemeen belang van Waalre!

Hieronder de inkomsten van ZW14 in 2015:

J. Teeuwen     70 Euro
M. van de Sar 75 Euro
B. Links           70 Euro
N. Zevenhek  300 Euro (jaarlijkse storting gedurende 5 jaar)
G. Lammers heeft in 2014 het gehele bedrag gestort om de kosten van de verkiezingscampagne te dekken.