Vraag over Oncontroleerbare besluiten B&W

Waalre 6 augustus 2015.

 

Geacht college B&W Waalre, geachte griffier,

In diverse besluitenlijsten van uw vergadering staan besluiten over het onderwerp ‘beslissing op bezwaar met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften’. In sommige besluitenlijsten staat het onderwerp zelfs meerdere keren, zoals in het verslag van 14.07.2015.

De tekst van het besluit is echter elke keer hetzelfde. Het is dus niet transparant over welk bezwaar het gaat. Er is zelfs geen referentie.
Hoe kan de gemeenteraad dan u controleren? Zoals u weet heeft ZW14 al eerder bezwaar geuit tegen de cryptische verslaglegging (zie de mail van 6 januari 2015), maar dit is helemaal onduidelijk. Alleen controle op de ‘aantallen’ is mogelijk.

Ons verzoek is om de besluitenlijst te verbeteren en transparant te maken voor raadsleden en burgers.

Omdat de B&W verslagen een onderdeel zijn van de informatievoorziening aan raadsleden, sturen wij dit verzoek ook aan de griffier, om dit in de relevante werkgroep(en) mee te nemen. Het gaat namelijk om de informatieplicht aan de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14

 

Bijlage: extracten uit diverse verslagen met exact dezelfde tekst, zonder referentie
**** vraag hiernaar bij de fractievoorzitter Nan Zevenhek, omdat het mij niet lukt deze figuren op de website te plaatsen ***

***Het College heeft hierop geantwoord, zie www.waalre.nl , maar het gaat om meer onderwerpen uit de besluitenlijst: andere gemeentes zijn veel transparanter in hun communicatie.