Vragen over Arembergstraat

Vragen naar aanleiding van de antwoorden op de artikel 39 vragen inzake de Arembergstraat

Te beantwoorden in de raadsvergadering van 31 oktober 2017

 

 

De buurtbewoners zijn recentelijk geïnformeerd over het uitblijven c.q. uitstellen van de eerder aangekondigde drainage van het gebeid rond de Arembergstraat i.v.m. de structurele te hoge grondwaterstand .

 

In deze toelichting aan de buurtbewoners is sprake van het niet kunnen vinden van een aannemer na inschrijving en dat derhalve de hele procedure opnieuw moet worden gedaan.

 

Uit het antwoord op de door ons gestelde vragen blijkt evenwel dat er wel degelijk aannemers hebben gereageerd echter met een inschrijving ruim boven het door het ingehuurde adviesbureau

gestelde bedrag.

 

Aanvullende vragen

 

  1. Waarom zijn de buurtbewoners niet juist geïnformeerd over de ware reden ?

 

  1. Is het usance in dergelijke gevallen de belanghebbenden niet juist te informeren?

 

  1. Wat zegt dit van het ingehuurde adviesbureau als de door hen geraamde kosten ongeveer de helft bedragen van hetgeen door de aannemers in rekening wordt gebracht?

 

  1. Is er inmiddels met andere geologische diensten/ deskundigen contact gezocht om te bezien of andere meer betaalbare oplossingen voorhanden zijn ?

 

 

Gerard Lammers, fractievoorzitter ZW14