Vragen over besluit Provincie en boeren in Waalre

Van: A.J. Links [mailto:bertajlinks@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 21 juli 2017 17:26
Aan: griffie <griffie@waalre.nl>
Onderwerp: Vraag over de consequenties van de besluiten van PS van 7 juli j.l. voor de boeren van Waalre

Geachte griffier,

Bijgevoegd vragen -conform artikel 39- van ZW14 n.a.v. het besluit van Provinciale Staten op 7 juli j.l. over de vervroegde aanpassing van de stallen van boeren.

ZW14 maakt zich grote zorgen over de effecten van deze besluiten op de Waalrese boeren en het Waalrese buitengebied.

 

- Bent u op de hoogte van de gevolgen van het besluit voor de boeren van Waalre?

- Zijn er boeren die t.g.v. dit besluit gedwongen worden te stoppen met hun bedrijf omdat ze niet kunnen voldoen aan de nieuwe eisen cq. onvoldoende financien hebben om de vereiste investeringen te doen.

- Wat zijn de effecten hiervan op de uitvoering van plannen in het buitengebied, cq. de bestemmingsplannen van Waalre?

 

- Zijn er boerenbedrijven cq. stallen die door de besluitvorming leeg komen te staan en o.a. door bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest het risico lopen onverkoopbaar te zijn en te gaan verkrotten?

- Zijn er boerenbedrijven die door de plannen juist in staat zijn om groter te worden ‘richting megastal’ en wat zijn de effecten hiervan op de plannen in het buitengebied cq. de bestemmingsplannen?

- Welke mogelijkheden heeft de gemeente Waalre om de kleinschalige boeren voor Waalre te behouden?

Met vriendelijke groeten,

Bert Links

Het antwoord van het College