Vragen over verenigingen en asielzoekers/statushouders

Vragen van ZW14 voor het vragenhalfuur in de Raad van 6 oktober 2015

Bij ondersteuningsbeleid voor (vrijwilligers)organisaties is er een keuze mogelijk tussen subsidiering van de faciliteiten of activiteiten. Door allerlei ontwikkelingen zijn de kosten van verenigingen voor huur van de faciliteiten afgelopen tijd cq. komend jaar sterk gestegen.
Voor meerder onderwerpen is er vanuit de gemeente veel contact geweest met verenigingen, dus de ‘staat van de (vrijwilligers)organisaties’ zou bekend moeten zijn. De volgende vragen heeft ZW14:

  1. Hoeveel (vrijwilligers)verenigingen  in Waalre zullen ophouden te bestaan door verhoging van de prijzen voor de Waalrese faciliteiten? (Er van uitgaande dat het niet de taak van de gemeente is om organisaties in stand te houden.)
  2. Krijgen verenigingen die wel passen bij het doel van de gemeente, voor 5 jaar een mandaat, met zekerheid over de vergunningen, materialen en subsidies?
  3. Wat is het effect op (jaarlijkse) activiteiten als –behalve subsidie- ook het beschikbaar stellen van vergunningen en materialen voor activiteiten gericht op inkomsten of commerciële doeleinden voor (vrijwilligers)verenigingen vervallen?

 

De burgemeester heeft in de raadsvergadering van  15 september j.l. aangekondigd in overleg te gaan met buurgemeenten over de huisvesting van asielzoekers cq. statushouders.
De volgende vragen heeft ZW14:

  1. Wat is het resultaat van dat overleg?
  2. Heeft de gemeente zelf ook gekeken naar de mogelijkheid van huisvesting van asielzoekers cq. statushouders in leegstaand of (te) weinig gebruikt (maatschappelijk) vastgoed van de gemeente Waalre?
  3. Op welke termijn zou –al dan niet tijdelijke- huisvesting daarin gerealiseerd kunnen worden voor asielzoekers cq. statushouders en is dat financieel en maatschappelijk haalbaar?

Nan Zevenhek
Fractievoorzitter ZW14